Τσέλιος Δημήτριος | Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ο Δημήτρης Τσέλιος είναι Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας και μέλος Ε.Π. από το Μάρτιο του 2005.

Κατέχει Διδακτορικό δίπλωμα στην Επιστήμη των Υπολογιστών από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας (University College Dublin), ΜΔΕ στη Διασφάλιση Ποιότητας και πτυχίο στην Επιστήμη των Υπολογιστών.

Έχει συμμετοχή στη σύνταξη διαφόρων δημοσιεύσεων σε επιστημονικά συνέδρια ενώ τα ενδιαφέροντα του σχετίζονται με θέματα Ποιότητας και Λογισμικού Διαχείρισης Έργων.

Επίσης συμμετείχε σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα του ΤΕΙ Λάρισας και από το 2013 του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Email aspridis@teilar.gr