Μπλάνας Νικόλαος | Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διδακτική Εμπειρία

Από το Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 μέχρι σήμερα) έχει δίδαξε τα μαθήματα: Αρχές Διοίκησης και Διαχείρισης έργων, Αξιολόγηση Επενδύσεων, Διαχείριση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων, Περιφερειακή Ανάπτυξη, Σεμινάριο τελειοφοίτων και Εισαγωγή στη Λογιστική. Από τον διορισμό του (Μάρτιος 2005) ως Επίκουρος καθηγητής και για το διάστημα, εαρινό εξάμηνο Ακαδημαϊκού έτους 2004-2005 έως και το Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 δίδαξε τα μαθήματα: Αρχές Διοίκησης και Διαχείρισης έργων, Αξιολόγηση Επενδύσεων, Σεμινάριο Τελειόφοιτων, Ευρωπαϊκή Ένωση και Επιχειρήσεις, Διαχείριση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων, Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Επιστημονικός Συνεργάτης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, στο τμήμα Διαχείρισης Έργων (2003-2005). Δίδαξε τα μαθήματα: Σεμινάριο Τελειόφοιτων. Διδασκαλία για συνεχές διάστημα 14 χρόνων, από τον ακαδημαϊκό έτος 1988-1989 έως το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ως ωρομίσθιος επιστημονικός συνεργάτης του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής, της σχολής Γεωπονίας (Σ.ΤΕ.Γ.) του Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Δίδαξε τα μαθήματα: Γεωργική Λογιστική, Τεχνοοικονομική Ανάλυση, Δασικός Τουρισμός, Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων, Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, Αρχές Οικονομίας.

Επαγγελματική/Ερευνητική Εμπειρία

Διαθέτει πολλά έτη επαγγελματικής/ερευνητικής εμπειρίας στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων, σε διάφορα επίπεδα και τομείς. Η επαγγελματική του δραστηριότητα ξεκινά από το έτος 1988 και διακρίνεται σε δύο περιόδους. Η πρώτη αφορά την δραστηριοποίηση του στον ιδιωτικό τομέα από το 1988 (έτος επιστροφής από την Γαλλία) μέχρι τον Αύγουστο του έτους 1995, κατά το οποίο διορίζεται στο ελληνικό δημόσιο και συγκεκριμένα στο Υπουργείο Παιδείας ως Εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης.

Στην πρώτη περίοδο (1988 – 1995), ως ελεύθερος επαγγελματίας, δραστηριοποιείται κυρίως στο χώρο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων τόσο στο τομέα της Επαγγελματικής κατάρτισης όσο και στον τομέα προγραμμάτων του Α! Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (1989-1993) και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών της ιδίας χρονικής περιόδου.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο γεγονός ότι ήταν ο Επιτόπου Σύμβουλος Διαχείρισης και επικεφαλής της ομάδας έργου για την διαχείριση του Α! Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο Α! Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Α! ΚΠΣ). Κατά την περίοδο αυτή εκπονεί πλήθος τεχνικοοικονομικών μελετών, γεγονός που του επιτρέπει να πάρει το μελετητικό πτυχίο Β! τάξης στην κατηγορία μελετών 23 και Α! τάξης στην κατηγορία 25.

Στο ίδιο διάστημα ξεκινά (Σεπ. 1988) την διδασκαλία στο Τ.Ε.Ι. Λάρισας, ως έκτακτος εκπαιδευτικός στη σχολή Γεωπονίας (Σ.ΤΕ.Γ.) τμήμα φυτικής παραγωγής μέχρι την περίοδο 2001/2002 και στη συνέχεια στο τμήμα της Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων μέχρι τον διορισμό του στη θέση του επίκουρου καθηγητή (Μάρτιος 2005).

Για την περίοδο (1988 – 1995), η επαγγελματική του εμπειρία είναι η ακόλουθη: Υπεύθυνος Εκπόνησης μελετών βελτίωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων και εγκατάστασης αρδευτικών συστημάτων σύμφωνα με τις κείμενες κοινοτικές νομοθεσίες, καθώς και εκπόνηση επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια των αναπτυξιακών νόμων (1990-1995). Συντονιστής και εκπαιδευτικός σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που υλοποιήθηκαν από τα , Κέντρο Ενημέρωσης Πρωτογενούς Τομέα «Ο Γεωτεχνικός», ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ Λάρισας, Δήμος Λάρισας, στο πλαίσιο του Α’ ΚΠΣ (1989-1994). 2. Υπεύθυνος Εκπόνησης αναπτυξιακών προγραμμάτων (Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα, LIFE, RECITE ) και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών LEADER I & II (1990 -1995). 3. Επιστημονικός συνεργάτης της Αναπτυξιακής Ελασσόνας Α.Ε.(1993). 4. Σύμβουλος Διαχείρισης του ΠΕΠ Θεσσαλίας του Α΄ Κ.Π.Σ. (1992 -1995), για το διάστημα από 27-2-1992 μέχρι 31-1-1995.

Στην δεύτερη περίοδο (1995- 2004), ως δημόσιος υπάλληλος, διορίζεται στην Δευτεροβάθμια Τεχνική Εκπαίδευση για 3 έτη (1995-1998). Κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής 1995-1998 αποσπάται για ένα έτος στην Διεύθυνση προγραμματισμού του Δήμου Λάρισας. Στη συνέχεια μετατάσσεται (Απ. 27239/6-8-1998 Απόφαση Υπ. Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης) σε οργανική θέση στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Από το Δεκέμβριο του 1998 αποσπάται στην Μ.Ο.Δ. Α.Ε. ως μέλος της 7μελούς γραμματείας διαχείρισης του Β! Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 1994-1999 και με την λήξη του Β! Π.Ε.Π. Θεσσαλίας αποσπάται στην Διαχειριστική Αρχή του Γ! Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2000-2006 μέχρι την υποβολή της παραίτηση του και τον διορισμό του στο ΤΕΙ Λάρισας.

Email nikosblanas@teilar.gr, nikosmplanas@gmail.com