Μπέλιας Δημήτριος | Επιστημονικός Συνεργάτης

Ο Δημήτριος Μπελιάς, είναι απόφοιτος του Τμήματος Μάρκετινγκ της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακού στη Τραπεζική – (Χρηματοοικονομικά) και κάτοχος μεταπτυχιακού στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (Επιστήμες της Αγωγής) από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Το 2015 αναγορεύτηκε διδάκτορας στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τίτλος διατριβής : «Ηγεσία, Οργανωσιακή Κουλτούρα & Επαγγελματική Ικανοποίηση Εργαζομένων σε Τραπεζικό Οργανισμό».

Εργάζεται στον τομέα των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων για χρονικό διάστημα άνω των 20 ετών εκ των οποίων άνω των 15 ετών σε θέσεις ευθύνης, (Προϊστάμενος Χρηματοδοτήσεων, Υποδιευθυντής Υποκαταστήματος, Διευθυντής Υποκαταστήματος, Διευθυντής Επιχειρηματικών Σχέσεων, Επιχειρηματικού Κέντρου (Business Center).

Είναι Πανεπιστημιακός Υπότροφος στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Επιστημονικός Συνεργάτης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του TEI Θεσσαλίας με τίτλο : «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων». Από το 2007 έχει διδάξει στα Τμήματα, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διατροφής και Διαιτολογίας και Τεχνολογίας Τροφίμων, του ΤΕΙ Θεσσαλίας, στο ευρύτερο πεδίο της Διοικητικής Επιστήμης (Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Φιλοξενίας, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Μάρκετινγκ) και των Χρηματοοικονομικών.

Είναι πιστοποιημένος εισηγητής θεωρητικού & πρακτικού μέρους Σ.Ε.Κ. του ΕΚΕΠΙΣ, ενταγμένος στο Μητρώο Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ενταγμένος στο Μητρώο Εισηγητών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στα εκπαιδευτικά αντικείμενα Ελεγκτική, Χρηματοοικονομικά και Οργάνωση & Διοίκηση (Marketing).

Είναι ενταγμένος στο Μητρώο Αξιολογητών της ΓΓΕΤ, Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (αξιολόγηση έργων / διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων) δυν. της με αριθμ. 211946/12-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας.

Είναι μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στη Θεματική Ενότητα : ΔΕΟ40, Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 50 άρθρα σε έγκυρα διεθνή και ελληνικά περιοδικά, ενώ έχει περισσότερες από 70 ανακοινώσεις σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών ενώσεων και κριτής σε περισσότερα από 15 ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Το έργο του στον τομέα της έρευνας έχει αναγνωριστεί διεθνώς και έχουν καταγραφεί περισσότερες από 170 ετεροαναφορές.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στους τομείς: Μάνατζμεντ, Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Ποιότητας Υπηρεσιών.

Email dbelias@teilar.gr