Κουστέλιος Αθανάσιος | Kαθηγητής Οργάνωσης – Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ο Αθανάσιος Κουστέλιος είναι Kαθηγητής Οργάνωσης – Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Διετέλεσε Αναπληρωτής Πρύτανη στο Παν. Θεσσαλίας την περίοδο 2013-2014, Πρόεδρος του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Παν. Θεσσαλίας την περίοδο 2004-2006 και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Αθλητισμού (Ελλ.Ε.Δ.Α.) την περίοδο 2002-2004, ενώ είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Οργάνωσης Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής του Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Παν. Θεσσαλίας από το 2005 μέχρι σήμερα.

Από το 2014 είναι μέλος του Advisory Board of Institute of Cultural Diplomacy (έδρα Βερολίνο).

Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 100 άρθρα σε έγκυρα διεθνή και Ελληνικά περιοδικά σε θέματα που αφορούν στην Οργάνωση-Διοίκηση και στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά στον Αθλητισμό, στην Αναψυχή, στην Εκπαίδευση και στον Αθλητικό Τουρισμό, ενώ έχει περισσότερες από 100 ανακοινώσεις σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών ενώσεων και κριτής Ελληνικών και διεθνών επιστημονικών περιοδικών.

Email akoustel@pe.uth.gr