Γιώργος Ασπρίδης | Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ο Γιώργος Ασπρίδης εξελέγη Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας το Φεβρουάριο του 2010 και τον Αύγουστο του 2013 εντάχθηκε στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Το 2015 εξελέγη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Διδάσκει μαθήματα που αφορούν την Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, τις Επιχειρησιακές Επικοινωνίες και τέλος την Επιχειρηματική Ηθική και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Είναι Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων».

Σπούδασε στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και έλαβε το πτυχίο του το 1993. Είναι απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Σεμιναρίου Διοικητικής Επιστήμης του Τμήματος. Αναγορεύθηκε Διδάκτορας του ίδιου Τμήματος το 2004. Το θέμα της Διδακτορικής Διατριβής του ήταν «Σύγκριση των Συστημάτων για την Αξιολόγηση της Απόδοσης Προσωπικού σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς».

Είναι επισκέπτης Καθηγητής στις Παραγωγικές Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Είναι μέλος του Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ε.Α.Π. στη ΔΕΟ24.

Διετέλεσε Επιστημονικός Συνεργάτης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά και του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας και αξιολογητής του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και άλλων φορέων. Έχει εκπαιδεύσει μεγάλο αριθμό στελεχών σε ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια σε θέματα management, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, ηγεσίας και επικοινωνίας και δημοσίων υπαλλήλων. Είναι µέλος επιστημονικών ενώσεων και επιστημονικών επιτροπών, κριτής άρθρων και αξιολογητής σε διάφορους φορείς.

Είναι συγγραφέας 11 μονογραφιών και συλλογικών τόμων, έχει συμμετάσχει µε εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια. Τα ερευνητικά και διδακτικά του ενδιαφέροντα αφορούν στη διοίκηση επιχειρήσεων, στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, στην εταιρική επικοινωνία, στη διαχείριση της γνώσης, τις σύγχρονες τάσεις στη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων και τέλος στην επιχειρηματική δεοντολογία. Εμφανίζεται ικανός αριθμός ετεροαναφορών στο δημοσιευμένο έργο από Καθηγητές, ερευνητές, μελετητές, αρθρογράφους, επιστημονικές ιστοσελίδες, διάφορους επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς φορείς.

Email aspridis@teilar.gr