23 Δεκεμβρίου 2020

ΠΜΣ Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

H υποβολή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (ΜΔΕ) στην τελική της μορφή, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12/02/2021. Ο μεταπτυχιακός […]